Założyciele szkoły

 

KAZIMIERZ ARKUSZEWSKI

Jeden z założycieli szkoły. Uczestnik zebrań z 5 lipca i 30 września 1906 roku. Na tym ostatnim powołany do Rady Opiekuńczej szkoły polskiej w Łodzi.

LUDWIK FANKANOWSKI

Doktor, jeden z założycieli szkoły. Uczestnik zebrania z 5 lipca 1906 roku, na którym powołano Komitet Organizacyjny polskiej szkoły w Łodzi, podczas zebrania wybrany prezesem Komitetu. Uczestnik kilkunastu spotkań komisji zajmującej się sprawami przyszłej szkoły. 30 września 1906 roku otworzył zebranie, na którym wybrano Radę Opiekuńczą, Ludwik Fankanowski uzyskał 147 głosów. Ze względu na skomplikowaną sytuację prawną był przedstawiany w dokumentach jako właściciel szkoły.

WIESŁAW GERLICZ

Jeden z założycieli szkoły, uczestnik zebrania z 5 lipca 1906 roku, następnie uczestniczył w pracach komisji zajmującej się kwestiami organizacyjnymi przyszłej szkoły.

BRONISŁAW HANDELSMAN

Doktor, jeden z założycieli szkoły, uczestnik zebrania z 5 lipca i 30 września 1906 roku, na tym ostatnim udzielał wyjaśnień co do działalności przyszłej szkoły.

PAWEŁ HERTZ

Inżynier, jeden z założycieli szkoły. Uczestnik zebrania z 5 lipca 1906 roku, na którym został wybrany członkiem komisji finansowej do zarządzania funduszem na założenie szkoły, rozprowadzał bilety na zebranie z 30 września 1906 roku. Podczas zebrań udzielał wyjaśnień dotyczących działalności przyszłej szkoły. Został wybrany do Rady Opiekuńczej szkoły polskiej w Łodzi, w której od 1 października 1906 roku pełnił funkcję skarbnika.

KAROL KOZŁOWSKI

Jeden z założycieli szkoły. Uczestnik zebrań z 5 lipca i 30 września 1906 roku, w tych ostatnim wybrany do rady Opiekuńczej Szkoły Polskiej w Łodzi.

LEON KOŹMIŃSKI

Inżynier, jeden z założycieli szkoły. Uczestnik zebrań z 5 lipca i 30 września 1906 roku. Pełnił funkcję sekretarza Komitetu Organizacyjnego Polskiej szkoły w Łodzi. Członek komisji finansowej do zarządzania funduszem na założenie szkoły, rozprowadzał bilety na zebranie 30 września 1906 roku. Podczas zebrania udzielił wyjaśnień co do zasad funkcjonowania szkoły i przedłożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Od 1 października 1906r. pełnił funkcje sekretarza Rady Opiekuńczej Polskiej Szkoły w Łodzi. Uczestniczył w zakupie inwentarza na potrzeby szkoły. Zabiegał o fundusze niezbędne do funkcjonowania szkoły.

JAN LEŚNIEWSKI

Jeden z założycieli szkoły, uczestnik zebrania z 5 lipca 1906 roku. Pełnił funkcję w szkolnej komisji finansowej do zarządzania funduszem na założenie szkoły.

JÓZEF LEWIN

Jeden z założycieli szkoły. Podczas zebrania z 5 lipca został wybrany na członka komisji finansowej do zarządzania funduszem na założenie szkoły, rozprowadził bilety na zebrania z 30 września 1906roku. Od 1 października pełnił funkcję kontrolera ? buchaltera Rady Opiekuńczej szkoły polskiej w Łodzi. Brał udział z zakupie inwentarza dla szkoły

HENRYK LIKIERNIK

Doktor, jeden z założycieli szkoły. Uczestnik zebrań z 5 lipca 1906 roku. Brał udział w pracach komisji rozpatrującej kwestie przyszłej szkoły.

ALEKSANDER MOGILNICKI

Jeden z założycieli szkoły. Uczestnik spotkania z 5 lipca 1906 roku, brał udział w pracach komisji zajmującej się sprawami powołania szkoły.

IZYDOR WATTEN

Doktor, jeden z założycieli szkoły. Brał udział w zebraniu z 5 lipca 1906 roku i pracach komisji zajmującej się sprawami założenia szkoły.

ADOLF ZELIGSON

Jeden z założycieli szkoły. Brał udział w zebraniu z 5 lipca 1906 roku i pracach komisji zajmującej się sprawami powołania szkoły.