Stowarzyszenie Wychowanków

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi powstało podczas II Zjazdu Absolwentów w 1957 roku. Powstało z potrzeby serc. Swoisty Genius Loci tego miejsca z czerwonej cegły przy ul. Więckowskiego 41, panujący nie tylko w budynku, ale wszędzie tam, gdzie znajdzie się więcej niż jeden absolwent, każe wracać do tych murów, tworzy niepowtarzalną atmosferę podczas spotkań. I tych planowanych, i tych przypadkowych, gdy nagle okazuje się, że w jakiś niewytłumaczalny sposób dawni uczniowie potrafią rozpoznać się w tłumie, gdy gdzieś na wysokości, na której na mundurku szkolnym była tarcza, nagle rozchodzi się miłe ciepełko i z początkowo obcym człowiekiem zaczyna się serdecznie rozmawiać.

Statut stanowi, że celami działalności Stowarzyszenia są: „utrzymywanie kontaktów z wychowankami i absolwentami (…) zamieszkującymi w kraju, jak i poza granicami oraz jego profesorami uczącymi i emerytowanymi”, „reagowanie na sygnały o ciężkiej sytuacji materialno-rodzinnej wychowanków, uczniów i profesorów oraz w miarę potrzeb i możliwości, do udzielania im odpowiedniej pomocy” i „wspieranie materialne i finansowe Liceum w kierunku wyposażenia Szkoły, jak i zakupu pomocy dydaktycznych”. Celów jest oczywiście więcej, ale są tylko uszczegółowieniem tych trzech najważniejszych.

Nazwa Stowarzyszenia została skonstruowana tak, by wszyscy, którzy przewinęli się przez mury Kopra mogli do niego należeć. Nie wszystkim dane było zostać absolwentem, nie wszyscy chodzili do I Liceum (przez pewien czas był inny numer) to nie ma znaczenia – Stowarzyszenie stanowi wspólnotę, gdzie rzeczywistością codzienną jest wzajemna pomoc i życzliwość. Brzmi to bardzo patetycznie i górnolotnie, ale tak jest rzeczywiście, co trudno wytłumaczyć racjonalnymi przesłankami. Cała działalność to praca społeczna członków – nikt nie otrzymuje za nią gratyfikacji.

Działania, codzienne i okazjonalne, to udział w pracach Rady Szkoły, czynne finansowe (w miarę możliwości) i logistyczne wspomaganie codzienności szkolnej. Wręczanie nagród najlepszym i najaktywniejszym abiturientom, wspomaganie harcerstwa. Stowarzyszenie wydaje Biuletyn (przykładowy numer), organizuje coroczne Zloty Dinozaurów na polanie w Strużnicy, Bale Karnawałowe, a co 5 lat - Zjazdy Stowarzyszenia. Oddzielną, wspaniałą inicjatywą było stworzenie Fundacji Królewskiej, która stara corocznie się wręczać nagrody najlepszym chemikom.

W ostatni piątek każdego nieparzystego miesiąca (poza wakacjami) odbywają się spotkania członków stowarzyszenia przy herbatce w Koprze. Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia!