Samorząd Uczniowski

Co to jest Samorząd Uczniowski?

Na początek warto zadać sobie pytanie, czym w ogóle jest Samorząd Uczniowski. Otóż, jak podpowiada nam definicja encyklopedyczna, samorząd stanowi jeden z podstawowych organów szkoły (obok Dyrekcji i Rady Pedagogicznej), który zrzesza wszystkich uczniów szkoły. Głównym jego przymiotem jest niezależność.

 

Czym jest Rada Samorządu Uczniowskiego i kto wchodzi w jej skład?

Raz do roku odbywają się wybory, których głównym celem jest wyłonienie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Osoba, która otrzyma największą ilość głosów, zwycięża. Nowy Przewodniczący jest zobligowany do wybrania dwóch swoich zastępców oraz stworzenia Rady Samorządu Uczniowskiego, która wraz z nim reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej na forum szkoły oraz przedkłada je Radzie Pedagogicznej.

Co odróżnia nasz Samorząd od innych?

Rada Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika jest inna niż pozostałe samorządy łódzkich szkół. Chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy uczniowskie oraz zawsze stajemy po stronie naszych kolegów Jedynkowiczów. Sprawiamy, że życie w I LO staje się jeszcze bardziej ciekawe.

Jak skontaktować się z Samorządem?

Sposobów na kontakt z RSU naszego Liceum jest wiele. Najprostszym z nich, jest bezpośrednia rozmowa z którymkolwiek członkiem Rady Samorządu. Zapraszamy także na nasz Facebook.