Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców I LO im. M. Kopernika w Łodzi

Prezydium Rady

Przewodniczący     Tomasz Wawrzynkiewicz
Z-ca Przewodniczącego     Elżbieta Wolschendorf-Łazowska
Sekretarz      Agnieszka Gosławska- Żeligowska
Skarbnik     Marcin Sobiepański
 

Skład Rady

I A

Ewa Janczak

I B

Izabela Olbromska

I C

Agata Niedźwiedzka - Zając

I D

Agniezka Skoczek

I E

Piotr Rudecki

 

 

II A

Anna Nowicka

II B

Stanisław Zych

II C

Agnieszka Spała

II D

Monika Galant

II E

Edyta Borkowska

 

 

III A

Marcin Sobiepański

III B

Tomasz Wawrzynkiewicz

III C

Wojciech Zieliński

III D

Małgorzata Walczyńska-Rogowska

III E

Tomasz Józefowski

 

Posiedzenia Rady:

  • 16 listopada 2015 r.
  • 25 stycznia 2016 r.
  • 18 kwietnia 2016 r. - plan finansowy Szkoły
  • 20 czerwca 2016 r.  - decyzja dot. ubezpieczenia na r. szk. 2013/14;
                                - podsumowanie działalności i przyznanie nagród
  •   5 września 2016 r. - przygotowanie akcji wyborczej nowej Rady
  • 26 września 2016 r. - zebranie sprawozdawcze, wybór nowych władz RR

 Numer konta Rady Rodziców:

Bank Zachodni WBK 61 1090 1304 0000 0001 2359 1641

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2014/2015

Realizacja planu wydatków w roku szkolnym 2014/2015

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2013/2014

Kierunki działań Rady Rodziców I LO im. M. Kopernika w Łodzi w roku 2013 -2014

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2012/2013 i apel do rodziców