Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2020 / 2021 powstaną cztery klasy pierwsze o profilach podanych poniżej:

 

 klasa I A - rozszerzony program matematyki, geografii, języka angielskiego
 klasa I Bgr1 - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki
 klasa I Bgr2 - rozszerzony program chemii, fizyki, matematyki   
 klasa I D - rozszerzony program biologii, chemii, matematyki
 klasa I E - rozszerzony program biologii, chemii, matematyki  

 

klasa I A - innowacja programowa: rozszerzony program matematyki, geografii, języka angielskiego

języki: angielski (program rozszerzony) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przygotowuje do studiów: SGH, prawniczych, ekonomicznych, wybranych kierunków humanistycznych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: matematyka, geografia, język obcy, język polski

 

klasa I Bgr1 - rozszerzony program matematyki, fizyki, informatyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przygotowuje do studiów: politechnicznych i uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

klasa I Bgr2 - rozszerzony program chemii, fizyki, matematyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przygotowuje do studiów: politechnicznych, uniwersyteckich ścisłych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia lub fizyka

 

klasa I D - rozszerzony program biologii, chemii, matematyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia

klasa I E - rozszerzony program biologii, chemii, matematyki

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)
przygotowuje do studiów: medycznych i pochodnych, uniwersyteckich przyrodniczych, studiów zagranicznych
przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia