Aktualności

Ślubowanie Klas Pierwszych (zob.)

W sobotę, 12 września bieżącego roku, w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. O godzinie 10.00 wszyscy pierwszoklasiści zebrali się w sali gimnastycznej, aby zostać oficjalnie przyjętymi do kopernikowskiej społeczności. Zanim tak się stało, musieli oni złożyć uroczyste przyrzeczenie. Następnie przedstawiciele każdej z klas wraz z wychowawcami wpisali się do księgi pamiątkowej.
Ślubowaniu  towarzyszyły obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji głos zabrali: pani Dyrektor Ewa Wojciechowska, pani Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Joanna Słupecka, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Wojtasik-Gadzinowska oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego Błażej Lewandowski. Pedagogom składane były serdeczne życzenia oraz gratulacje, przyznane zostały również nagrody. Nie zapomniano o docenieniu niezastąpionych pracowników administracji szkoły. Jak co roku, na uroczystości przyznano także nagrodę imienia Prof. Króla dla najlepszego chemika – w tym roku otrzymała ją z rąk pani Joanny Słupeckiej Karolina Klepacz.
Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez  wszechstronnie utalentowanych uczniów naszego liceum pod kierownictwem pani profesor Haliny Flejszman.
Na zakończenie samorząd szkolny wykonał, tradycyjnie pod obrazem przedstawiającym naszego patrona, zdjęcia klasowe pierwszoklasistów.
Nowym uczniom życzymy, aby z Jedynki wynieśli nie tylko wiedzę i sukcesy, ale również przyjaźnie na całe życie i cudowne wspomnienia.

Powodzenia!