Aktualności

Akademia z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli narodowej. Pragnąc uczcić to wydarzenie, 8 listopada br. nasza szkoła zorganizowała obchody Święta Niepodległości.
W sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie mieli okazję wysłuchać wspomnień p. Andrzeja Dabińskiego - absolwenta Jedynki, maturzysty z 1949 r. Opowiedział on, jak w latach '37 i '38 wyglądały obchody tego święta w naszej szkole. Mówił także o dziejach naszego liceum  w czasie wojny oraz po jej zakończeniu, kiedy to sam brał udział w porządkowaniu szkoły po zniszczeniach wojennych.
Wystąpienie pana Dabińskiego podsumowała pani dyrektor Ewa Wojciechowska, mówiąc, że dziś korzystamy z tego, co wywalczyły dla nas dawniejsze pokolenia.
Na uroczystość zaproszony został także pan Wojciech Nowicki - dyrektor naczelny Teatru Wielkiego - który otrzymał podziękowania od pani Wojciechowskiej za inaugurację Licealnego Roku Kulturalnego, w której wzięło udział nasze liceum.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której uczniowie przestawili historię odzyskania przez nasz kraj niepodległości i podkreślili rangę tego wydarzenia w dziejach Polski. Podniosły charakter uroczystości dopełniły dźwięki Roty wyśpiewane przez członków szkolnego chóru.