Aktualności

Obóz chemiczny

W dniach 24-28 września w Cząstkowie pod Nową Słupią odbył się obóz chemiczny. Wzięło w nim udział 16 uczniów, którzy pod opieką nauczycieli chemii poznawali elementy chemii nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej i biochemii. W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. 

Konferencja "UCZEŃ W SIECI"

Dnia 25 września 2018r. uczniowie z klasy 2B: Krzysztof Galewski, Mateusz Juszczykowski, Wiktoria Królikowska, Paweł Płuciennik, Kamil Presler oraz Nikodem Wójcik uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Naukowo-Metodycznej “UCZEŃ W SIECI” zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. W trakcie konferencji przedstawiane były tematy dotyczące zagrożeń związanych z rozwojem wirtualnej rzeczywistości i nowych mediów, psychologicznych skutków cyberprzemocy oraz szans jakie dla edukacji daje rozwój nowoczesnych technologii. Uczniowie naszej Szkoły wystąpili z tematem “Czy można zadbać o swoją prywatność na portalach społecznościowych”. Jest to jeden z tematów realizowanych w ramach projektu edukacyjnego na zajęciach z informatyki. Szerszy projekt realizowany był w ubiegłym roku szkolnym przez wszystkie klasy pierwsze pod kierunkiem prof. Pawła Matei oraz wychowawców klas pierwszych. W ramach projektu uczniowie przygotowywali zagadnienia pracując w grupach on-line z wykorzystaniem chmury Microsoft Office 365.

Ubezpieczenie

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące warunków ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej w menu O szkole--> Dokumenty szkolne

Mundurki

W związku z wysokimi temperaturami decyzją Pani Dyrektor w tygodniu 17-21 września zostaje zniesiony obowiązek przychodzenia do szkoły w mundurkach.

Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 17 września obowiązuje nowy plan lekcji dostępny pod adresem:
http://www.1liceum.info/pliki/plan/

Projekt "Ekologiczne odpady" finansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl  
 
Projekt "Ekologiczne odpady" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2018/19 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Łączna wartość projektu: 17 183 zł, z czego 15 383 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
Program ma służyć realizacji następujących celów:
  • propagowanie wśród uczniów wiedzy o właściwym segregowaniu odpadów oraz filozofii "zero waste" mającej na celu minimalizację produkcji odpadów w gospodarstwach domowych
  • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania zanieczyszczenia wody odciekowej z wysypisk śmieci oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki
  • zwiększenie wiedzy uczniów nt. niskiej biodegradowalności tworzyw sztucznych oraz możliwości zastąpienia ich tworzywami otrzymanymi na bazie surowców naturalnych 

Szczegółowy opis projektu

  • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego tworzywom polimerowym i metodom ich recyklingu.
  • Omówienie podczas lekcji chemii w klasach drugich tematyki zanieczysczenia wody odciekowej jonami metali ciężkich.
  • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o wiadomości dot. użycia materiałów pochodzenia naturalnego jako zastępników aktualnych opakowań plastikowych.
  • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody odciekowej metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie obecności i stężenia toksycznych związków nieorganicznych oraz organicznych, głównie soli metali ciężkich.
  • Zorganizowanie konkursu na plakat oraz sesji plakatowej: Jak segregować odpady?
  • Udział uczniów klas pierwszych o profilu bilogiczno-chemiczno-matematycznym w warsztatach dot. segregowania odpadów przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi.
  • Wycieczka uczniów jednej z klas pierwszych do Kopalni Węla Brunatnego Bełchatów - zapoznanie się z problematyką wytwarzania i utylizacji odpadów przemysłowych.

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami klas, które odbęda się w poniedziałek 17 września o godzinie 18.00.

plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019 dostępny jest pod adresem:
PLAN LEKCJI

Pierwsza | Poprzednia  Strona 2 z 74  Następna | Ostatnia