Aktualności

Ważne informacje dla maturzystów 2019

Przypominamy maturzystom piszącym egzaminy na sali gimnastycznej, że są zobowiązani do przyjścia godzinę wcześniej przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Osoby piszące w salach lekcyjnych przychodzą 30 minut przed czasem.
Osoby spóźnione nie będą mogły wejść na salę egzaminacyjną.
Uczniowie winni posiadać ze sobą dokument tożsamości oraz przybory wskazane w komunikacie dyrektora CKE (za wyjątkiem tablic i kalkulatora). Absolwenci skierowani na egzamin maturalny do 1LO przez OKE muszą okazać również świadectwo ukończenia szkoły.
Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Można je będzie wyłączone pozostawić w sekretariacie.
Przed wejściem na salę egzaminacyjną komisja egzaminacyjna sprawdzi tożsamość ucznia na podstawie dowodu osobistego­­ lub paszportu, który należy mieć przy sobie. Uczeń otrzyma od komisji naklejkę kodową i będzie zobowiązany potwierdzić swoją obecność podpisem na liście zdających.
Maturzysta losuje numer stolika, przy którym będzie pisał egzamin.
Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego (przed rozplombowaniem go) uczeń ma obowiązek sprawdzić nagłówek arkusza (przedmiot i poziom).
Zdający otwiera arkusz i sprawdza jego kompletność następnie koduje arkusz i kartę odpowiedzi. Nie odrywamy kart odpowiedzi od arkusza!
Zdający jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza oraz sprawdzić czy posiada właściwe tablice/wzory.
Zdający jest zobowiązany przenieść odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.
Zdający porozumiewa się z komisją za pomocą podniesienia ręki (nie chodzi po sali).

UŻYWAMY TYLKO DŁUGOPISU Z CZARNYM WKŁADEM, OŁÓWEK JEST ZABRONIONY!

Po zakończeniu pisania pracy przed czasem zdający podnosi rękę, a członek komisji sprawdza poprawność zakodowania arkusza i odbiera pracę. Dopiero wtedy zdający może opuścić salę.
W przypadku ogłoszenia przez komisję egzaminacyjną zakończenia czasu trwania egzaminu zdający zamyka arkusz i czeka na członka komisji, który sprawdzi poprawność kodowania arkusza i odbierze pracę.

Kalkulatory na maturze 2019

Informujemy, że na egzaminach maturalnych w roku 2019 szkoła zapewnia wszystkim zdającym kalkulatory (kalkulatory proste, zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 o materiałach i przypisach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku).

Ogłoszenie

Z przykrością informujemy, że z powodu strajku planowana na czwartek 25 kwietnia uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas trzecich zostaje odwołana.

STRAJKUJEMY

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Wielka Powtórka" - odwołana

Z przykrością informujemy, że ze względu na strajk nauczycieli musimy zawiesić zajęcia organizowane dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych "Wielka Powtórka z Pierwszym Liceum". Decyzja ta jest podyktowana brakiem możliwości zapewnienia przybyłym uczniom opieki ze strony pracowników szkoły.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Informuję, że w dniu 8 kwietnia zajęcia lekcyjne nie odbędą się z powodu strajku nauczycieli w ILO. Zajęcia nie będą odbywały się do odwołania. Uczniowie, którzy przybędą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną. Będę informowała Państwa i Uczniów o dalszych decyzjach.
Ewa Wojciechowska Dyrektor ILO

Zebrania z rodzicami

Informujemy, że zaplanowane na 8 kwietnia spotkania z rodzicami nie odbędą się. O nowym terminie zebrań zostaną Państwo poinformowani.

Wielka Powtórka

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów i uczniów 8 klas szkół podstawowych na Wielką Powtórkę przed Egzaminem z Pierwszym Liceum. W ramach projektu odbędzie się 8 spotkań przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie powtórzą najważniejsze wiadomości, rozwiążą ponad 250 zadań egzaminacyjnych z poprzednich lat, wykonają doświadczenia obowiązkowe ujęte w podstawie programowej, a także wezmą udział w quizach z nagrodami.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie obowiązują zapisy. Wszelkie informacje będą podawane na bieżąco w wydarzeniu na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/471192833416624/
Tu znajduje się szczegółowy HARMONOGRAM wydarzenia

Pierwsza | Poprzednia  Strona 2 z 81  Następna | Ostatnia