Aktualności

Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego

Dnia 22 września 2014 roku przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dotyczyło ono ustalenia regulaminu, sposobu wybierania członków oraz ogólnych celów tego nowo powstałego organu, który ma stanowić reprezentację młodych ludzi z naszego regionu. Przypomniano także, jak ogromną rolę odgrywają samorządy w wolnej od 25 lat Polsce.
Na spotkaniu obecni byli między innymi pani Bożena Ziemniewicz, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz pan Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku. Zaproszono także przedstawicieli władz ukraińskiego powiatu chocimskiego. Podziękowali oni nam, Polakom, za pomoc w walce o suwerenność ich kraju oraz pogratulowali dojrzałej demokracji, w której głos młodzieży ma wielkie znaczenie, czego dowodem może być Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego.