Zarys dziejów Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi

NAUCZANIE

Strajk szkolny w 1905 roku stał się przyczyną porzucania przez część polskiej młodzieży rosyjskich szkół państwowych; niektórzy zostali karnie usunięci – los wszystkich zależał od tego, jak się potoczą wydarzenia polityczne. Czternastego października 1905 roku władze carskie zezwoliły na zakładanie polskich szkół przez osoby prywatne i stowarzyszenia oświatowe. Tak jak w innych miastach Królestwa, tak i Łodzi zaczęto tworzyć gimnazja z polskim językiem wykładowym. Powstałe wtedy Towarzystwo „Uczelnia” stało się inicjatorem i opiekunem Gimnazjum Polskiego. W pryncypiach wychowawczych szkoły od zarania znajdowało się wychowanie w duchu patriotycznym i naturalnie stało się to powodem licznych problemów...

Całość opracowania w pdf