Dlaczego I LO?

Powody, dla których warto uczyć się u nas: 

1. Wysoki poziom nauczania

I Liceum Ogólnokształcące to, wg rankingów edukacyjnych, najlepsza szkoła w woj. łódzkim pod względem osiąganych wyników nauczania. Taka pozycja naszego liceum jest efektem przemyślanego doboru przedmiotów kierunkowych w poszczególnych klasach, pozwalającego na rozwój w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, pogłębianie znajomości języków obcych, z jednoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu w zakresie nauk humanistycznych.

 

 

2. Bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych

Wyniki egzaminów maturalnych, uzyskiwane przez naszych uczniów, są jednymi z najwyższych w województwie. Dotyczy to zarówno egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Takie wyniki matur pozwalają z sukcesem ubiegać się o miejsca na popularnych kierunkach studiów uczelni polskich i zagranicznych.

 

 

 

3. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych

W naszej szkole prowadzone są zarówno zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania naukowe, jak i zajęcia sportowe. Zajęcia naukowe mają na celu poszerzenie wiedzy, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz powtórzenie wiadomości pod kątem egzaminu maturalnego. Zajęcia sportowe, pozwalające rozwijać sprawność fizyczną, od najbliższego roku szkolnego będą m.in. prowadzone na nowootwartym boisku szkolnym.

 

4. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Uczniowie naszej szkoły odnoszą znaczne sukcesy w olimpiadach i konkursach. Od początku istnienia szkoły udało nam się wypromować ponad 350 laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 40 laureatów olimpiad międzynarodowych. Olimpijczycy są przez swoich kolegów postrzegani jako ludzie z pasją. Często prowadzą oni część zajęć kół przedmiotowych, czy uczestniczą – w roli asystenta nauczyciela – w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

 

5. Szkoła pomocna dla wszystkich uczniów

Oczywiście olimpijczycy to tylko część środowiska szkolnego. Większość stanowią „zwykli” uczniowie, którzy nie odczuwając potrzeby uczestniczenia w konkursach, także z satysfakcją znajdują swoje miejsce w szkole. Podobnie tylko część uczniów ma bardzo wysokie średnie ocen. Wynika to stąd, iż na uczniów nie wywiera się zbędnej presji. Wspiera się natomiast rozwój każdego ucznia w tych dziedzinach, które są dla niego istotne.

 

 

6. Przemyślany program wychowawczy

Program wychowawczy naszej szkoły opiera się na istotnych wartościach takich jak tradycja, patriotyzm oraz szacunek dla innych ludzi. Uroczystości szkolne często nawiązują do przykładów z długiej, ponad 100-letniej tradycji szkoły. Odwołaniem do tradycji i charakteru szkoły jest też szkolny strój, czyli mundurek.

 

 

 

7. Bogate życie szkoły

Nasza szkoła może poszczycić się bardzo dobrymi relacjami pomiędzy uczniami, co w połączeniu z ich wysoką kulturą osobistą, zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa. Na dobrą atmosferę szkoły składają się również imprezy organizowane m.in. z inicjatywy Samorządu Szkolnego – takie jak Święto Patrona, Dzień Dziecka, Konkurs Przebierańców na Ostatki itd. Niepowtarzalny charakter środowiska szkolnego jest też zasługą harcerzy, których spora grupa działa w szkole.